Juritek.

e drejta e krijimeve intelektuale dhe inovacionit

I huaji (gabimisht) armik

October 7th, 2020 by

Ligji 35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e lidhura me to” ka përafruar legjislacionin tonë me të drejtën evropiane. Afërmendsh, ky ligj i nënshtrohet parimeve bazë të trakatave dhe konventave, në të cilat Shqipëria është palë, në mënyrë të vecantë, Konventës së Bernës. Në Ligjin 35/2016 parashikohet efekti mbrojtës që do të […]

The relation between the author and his/her artistic creation is very specific and a strong one. Such relation defies any property and affective connection that an individual may have with an object (Caron, 2011, 25). Copyright constitutes precisely the legal embodiment of the author’s intimate relationship with his/her work. The set of legal copyright provisions […]

Le statut de candidat potentiel à l’Union Européenne a été reconnu à l’Albanie en 2020. Les obligations qui découlent de ce pas important qui a été entrepris par l’Albanie sont énormes. Certaines de ces obligations que tous potentiels candidats a envers l’UE ont déjà commencées à être exécutées par les différents gouvernements albanais. Le plus […]

Në fund shtatori të këtij viti, Netflix do të publikojë një përshtatje audiovizuale të veprave të shkrimtares amerikane Nancy Springer, e cila, bazuar në veprat e Sir Arthur Conan Doyle mbi aventurat e Sherlock Holmes-it, ka imagjinuar një personazh të ri, Enola Holmes, motra e detektivit të famshëm (Enola Holmes Mysteries), që është dhe personazhja […]