Juritek

e drejta e krijimeve intelektuale dhe inovacionit

Saliu, Blinkeni dhe avokati francez

Situata politike e krijuar nga padia, që mesa duket është dorëzuar tashmë, nuk është objekt i këtij artikulli. Morëm shkas nga kjo betejë ligjore, që tingëllon më shumë politike sesa juridike, për të trajtuar disa çështje në lidhje me kompetencën juridiksionale në rastin e shkeljeve të pretenduara të kryera në internet. Megjithatë, për të hedhur pak dritë mbi rastin konkret, gjithmonë në aspektin juridik duke patur parasysh kompleksitetin e çështjes dhe shanset deri diku të dobëta të suksesit të kësaj padie, do të trajtohet vetëm çështja e kompetencës juridiksionale vetëm në kuadër të ligjit francez si dhe vetëm në rrafshin penal.

Continue reading

Halli i Facebook-ut me Australinë

Ditët e fundit në mediat botërore u shpërnda lajmi bombastik i sherrit mes Australisë dhe Facebook-ut rreth miratimit të një projektligji nga ligjvënësi australian, në bazë të të cilit “gjigandët e teknologjisë” Facebook dhe Google, do të duhet të paguajnë mediat (ose botuesit e shtypit) australiane, për përdorimin e lajmeve dje artikujve të tyre në platformat dhe agregatët e lajmeve, pjesë e shërbimeve të Facebook dhe Google.

Continue reading

I huaji (gabimisht) armik

Ligji 35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e lidhura me to” ka përafruar legjislacionin tonë me të drejtën evropiane. Afërmendsh, ky ligj i nënshtrohet parimeve bazë të traktateve dhe konventave, në të cilat Shqipëria është palë, në mënyrë të vecantë, Konventës së Bernës.

Në Ligjin 35/2016 parashikohet efekti mbrojtës që do të ketë ai mbi veprat, qofshin ato shqiptare apo të huaja. Në kuadër të këtyre të fundit, Ligji 35/2016 parashikon se dispozitat e tij zbatohen për veprat “(iii) që janë shfaqur për publikun në Shqipëri ose janë shfaqur për publikun në një vend tjetër dhe brenda 30 ditëve, janë shfaqur në Shqipëri[1] dhe (iv) të autorëve të huaj, të shfaqura për herë të parë në vendin e tyre ose në një vend të tretë dhe brenda 30 ditëve, të jenë shfaqur në Shqipëri.” Këto dispozita bien në kundërshtimin me parimin e trajtimit kombëtar të parashikuar në Konventën e Bernës, ku Shqipëria është palë dhe janë diskriminuese, në mënyrë të pajustifikuar, për autorët e huaj.[2] Continue reading

Author’s Contract in the Albanian Law

The relation between the author and his artistic creation is very specific and a strong one. Such relation defies any property and affective connection that an individual may have with an object (Caron, 2011, 25). Copyright constitutes precisely the legal embodiment of the author’s intimate relationship with his/her work. The set of legal copyright provisions gives to the author of the work the right to defend the work and eventually the right to exploit it by entering into agreements with interested parties. In this context, the author, through legal provisions and international conventions duly ratified by Albania, enjoys a relevant legal arsenal in order to defend his artistic works so that such works may have a live of its own (Vivant & Bruguière 2009, 23). One of these legal measures is of course the contract, which in legal doctrine is known as the author’s contract. Continue reading

Aspects juridiques de la communication des œuvres audiovisuelles

Le statut de candidat potentiel à l’Union Européenne a été reconnu à l’Albanie en 2020. Les obligations qui découlent de ce pas important qui a été entrepris par l’Albanie sont énormes. Certaines de ces obligations que tous potentiels candidats a envers l’UE ont déjà commencées à être exécutées par les différents gouvernements albanais. Le plus important est bien sur la transposition du droit européen en droit interne. Ainsi, en ce qui concerne le droit d’auteur, l’Albanie s’est munie en 2016 d’une loi portant sur le droit d’auteur et les droits voisins. Le législateur a, d’emblée signifié que les principales directives couvrant la matière ont été transposées, par exemple les directives 2016/116/CE, 2004/48/CE, 2001/29/CE et 93/83/CEE, entre autres. De ce fait, l’Albanie s’est rapprochée des règlementations européennes en la matière et plus spécifiquement en ce qui concerne la communication au public des œuvres. Cela dit, certaines spécificités peuvent être entrevues en ce qui concerne la communication des œuvres audiovisuelles, en ce sens que dans pour genre d’œuvres et les contrats qui portent sur elle, des spécificités locales peuvent exister. De plus, nous ne pouvons laisser de côté le fait que le droit européen est changeant et s’adapte aux changements technologiques, et par conséquent, nous devons parler aussi de la Directive 2019/790, qui change la donne en matière de droit de propriété sur l’œuvre. Continue reading

Historia e një huazimi

Kënga më poshtë ka qenë një hit i vitit 2019 (e cila fillon në fakt, në 1:26 të videos):

Kjo këngë ka një histori që tregon shumë mirë sesi funksionon sot krijimi artistik. Autori i saj me emrin shumw poetik, Lil Nas X, e bleu këtë këngë, ose më saktë strukturën e saj, për 30 dollarë te një “shitës me shumicë” krijimesh muzikore[1]. E vecanta është se cedimi, sipas kësaj skeme, është i plotë: asgjë dhe askush nuk e mbron dot ceduesin që të kërkojë të drejta mbi veprën, pasi ta ketë shitur atë[2]. Pra, Lil Nas X u bë pronar i materialit me të drejta të plota. Pas disa muajve me një sukses relativisht mediokër, një shtëpi diskografike e zbuloi nëpërmjet rrjeteve sociale. Menjëherë pasi firmosi kontratën me shtëpinë diskografike, Lil Nas X, me këngën e tij “Old Town Road”, u kthye në fenomen ndërkombëtar. Continue reading

« Older posts

© 2021 Juritek

Theme by Anders NorenUp ↑