Juritek.

e drejta e krijimeve intelektuale dhe inovacionit

Ky artikull nuk synon të jetë një studim sociologjik të konsumit kulturor në kohën e pandemisë. Shumë artikuj janë botuar dhe shumë do të botohen në të ardhmen, të cilat shtjellojnë dhe do të shtjellojnë edhe më mirë pasojën, ndoshta dhe vendimtare, e pandemisë mbi zhvendosjen e gravitetit kulturor të njeriut, nga një gëzim i […]