Juritek.

e drejta e krijimeve intelektuale dhe inovacionit

Ligji “për ndryshimin e Ligjit 97/2013 ‘Për mediat audiovizive në Shqipëri’” (“Ligji anti-shpifje), pasi u votua në Kuvend, u kthye për rishqyrtim nga Presidenti. Më tej, Kuvendi nuk e rrëzoi dekretin e Presidentit, me arsyetimin se do të pritej mendimi i Komisionit të Venecias në lidhje me të. Për pasojë, ky ligj është bllokuar në […]