Juritek.

e drejta e krijimeve intelektuale dhe inovacionit

Siç dihet dhe siç është njoftuar këto kohët e fundit, administrata e Presidentit Trump ka njoftuar ndalimin e bashkëpunimit të shoqërive amerikane me kompani të cilat vënë në rrezik sigurinë kombëtare. Edhe pse nuk thuhet se cila ose cilat janë këto kompani, tashmë dihet se bëhet fjalë për Huawei, kompaninë kineze që tashmë mund të […]

Cila është përgjegjësia e ofruesve të content sharing, si për shembull Facebook në raport me veprat e mbrojtura nga e drejta e autorit. Vendimi më poshtë i Gjykatës se Drejtësisë të BE-së (Sabam vs. Netlog NV) hedh dritë mbi një situatë që tashmë gjen zgjidhje me direktivën e vitit 2016, miratuar së fundi që ndryshon […]

Prania e kontratave në largësi në shkëmbimet tregtare në Shqipëri është tashmë e konsoliduar. Shqipëria ka kuadrin ligjor të përshtatshëm që rregullon këto kontrata (Kodi Civil, Ligji për tregtinë elektronike, Ligji për Mbrojtjen e konsumatori si dhe VKM për kontratat në largësi). Sigurisht, përshtatshmëria e kuadrit ligjor do të duket më qartë kur dispozitat ligjore […]

Çfarë është juritek.al?

May 8th, 2019 by

Vitet e fundit Shqipëria nuk është më spektatore e zhvillimeve teknologjike dhe inovacionit në përgjithësi. Ajo po bëhet gjithmonë e më shumë një aktore. Sigurisht, roli i saj është dhe do të mbetet modest edhe në të ardhmen. Megjithatë, vullneti i krijuesve të rinj dhe dëshira e bizneseve nuk mungon për ta kthyer Shqipërinë në […]